Live 24 News Gujarat
જુઓ ગુજરાતના મહત્વના સમાચારો
Responsive Menu
Add more content here...

સતલાસણા : રોડ રસ્તાના 8 જેટલા સાઈન બોર્ડ અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા તોડી પડાયા

Written by

સતલાસણા તાલુકાના મુમનવાસ ગામે સ્ટેટ હાઇવે થી નેદરડી ગામે 22 લાખનાં ખર્ચે મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાં હેઠળ બનાવેલ રોડ રસ્તાના 8 જેટલાં સાઈન બોર્ડ અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા તોડી પાડવામાં આવ્યા.

 

સતલાસણા તાલુકાના મુમનવાસ  ગામે સ્ટેટ હાઇવે થી નેદરડી ગામે 22લાખનાં ખર્ચે મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાં હેઠળ બનાવેલ રોડ રસ્તાના 8 જેટલાં સાઈન બોર્ડ અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા તોડી પાડવામાં આવ્યા હોવાથી નેદરડી તેમજ ડુંગરપુરા ગામનાં આગેવાનો દ્વારા નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર ખેરાલુ તથા રોડ બનાવનાર એજન્સીને ટેલીફોનીક વાત કરી  યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *