Live 24 News Gujarat
જુઓ ગુજરાતના મહત્વના સમાચારો
Responsive Menu
Add more content here...

મહેસાણા:નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે કાનજી દેસાઈએ ચાર્જ સંભાળ્યો

Written by

મહેસાણા:નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે કાનજી દેસાઈએ ચાર્જ સંભાળ્યો
૨૨ માર્ચ સુધી રહેશે પ્રમુખ પદે
શહેરમાં સ્વચ્છતાને પ્રાધાન્ય આપીશુંઃ પ્રમુખ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *