Live 24 News Gujarat
જુઓ ગુજરાતના મહત્વના સમાચારો
Responsive Menu
Add more content here...

કઠલાલ તાલુકાના અનારા ગામે કાયમી તલાટી ન હોવાથી સ્થાનિકોને હાલાકી

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *