Live 24 News Gujarat
જુઓ ગુજરાતના મહત્વના સમાચારો
Responsive Menu
Add more content here...

જામનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં ડીઝલ વેટ રાહત યોજના હેઠળ 47 લાભાર્થી માછીમારોને રૂ.14.80 લાખની સબસીડી ચૂકવાઈ

Written by

-રાષ્ટ્રીય મત્સ્યપાલક દિન – ૧૦ જુલાઇ
-ડીઝલકાર્ડ ધારક માછીમારોને ડીઝલ પ્રતિ લિટર રૂ.૧૫ની વેટ સહાય
-૪૭ માછીમારોને રૂ.૧૪.૮૦ લાખની ડીઝલ સબસિડી ચૂકવાઈ

જામનગર જિલ્લામાં  એક વર્ષમાં ડીઝલ વેટ રાહત યોજના હેઠળ 47 લાભાર્થી માછીમારોને  રૂ.14.80 લાખની સબસીડી ચૂકવાઈ આ યોજના હેઠળ રાજ્યના ડીઝલકાર્ડ ધારક માછીમારોને ડીઝલ ઉપર પ્રતિ લિટર મહત્તમ રૂ.15ની વેટ સહાય ચૂકવવામાં આવે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *