Live 24 News Gujarat
જુઓ ગુજરાતના મહત્વના સમાચારો
Responsive Menu
Add more content here...

ખેરાલું વિધાનસભા મત વિભાગ માટે ચૂંટણી નોટીસ જાહેર કરાઇ

Written by

20 ખેરાલુ વિધાનસભા મત વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી ખેરાલુ દ્વારા વિધાનસભા મતદાર વિભાગ માટે ચૂંટણી નોટીસ જાહેર કરવામાં આવેલ છે.જેમાં  ચૂંટણી અધિકારી-20 ખેરાલુ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી ખેરાલુને,પ્રાંત અધિકારીની ચેમ્બરમાં,ત્રીજો માળ,તાલુકા સેવા સદન, ખેરાલુને અથવા મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી,20 ખેરાલુ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને જિલ્લા નિરીક્ષક જમીન દફતર મહેસાણાને પ્રાંત અધિકારીની ચેમ્બરમાં ત્રીજો માળ,તાલુકા સેવા સદન,ખેરાલુ સમક્ષ 10 નવેમ્બરથી 17 નવેમ્બર સુધી (જાહેર રજા સિવાય) સવારના 11 કલાકથી બપોરના 03-00 વાગ્યા વચ્ચે કોરા ઉમેદવારી પત્ર મેળી શકાશે અને ભરાયેલ ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરી શકાશે.

ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી તારીખ 18 નવેમ્બર 2022ના રોજ સવારના 11 વાગ્યાથી ચૂંટણી અધિકારી,20 ખેરાલુ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી ખેરાલુની કચેરી ત્રીજો માળ,તાલુકા સેવા સદન,ખેરાલુ ખાતે હાથ ધરવામાં આવશે

તારીખ 21 નવેમ્બર 2022ના બપોરના 03-00 કલાક પહેલાં ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની નોટીસ ઉપરોક્ત કોઇપણ અધિકારી સમક્ષ રજૂ કરી શકાશે. મતદાન કરવાનું થાય તો 05 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ સવારે 08-00 થી સાંજના 05-00 વાગ્યા વચ્ચે કરવાનું થશે તેમ ચૂંટણી અધિકારી દક્ષેશ મકવાણા ચૂંટણી અધિકારી 20-ખેરાલુ વિધાનસભા મત વિભાગ અને પ્રાન્ત અધિકારી ખેરાલુની અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે

Article Categories:
ગુજરાત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *